БГ / EN  НАЧАЛОПРОДУКТИПРОМОЦИИКЛИЕНТИДИСТРИБУЦИЯКАРИЕРИКОНТАКТИ
 
 
ПРОДАЖБИ 

Нашият търговски екип се състои от добре обучени и опитни търговски мениджъри  и търговски представители с дългогодишен стаж във фирмата. Търговските ни екипи работят както с големи търговски вериги, така и с малки независими магазини и поддистрибутори.  Търговският екип е снабден  са с мобилни устройства и имат коректна онлайн информация за всички предлагани продукти, промоции, складова наличност,  честота на заявки от клиентите си и др.
 
МАРКЕТИНГ

За да подкрепяме развитието на предлаганите от нас марки и да за удовлетворим нашите клиенти,  маркетинговият ни отдел работи в следните направления:

                -Проучване на пазара;

                -Ежедневна комуникация с партньорите на фирмата;

                -Ноу –хау в налагането на нови продукти;

                -Осъществяване на търговски промоции и отчет на ефективността им;

                - Мониторинг на конкуренцията и пазарните цени;
 
ЛОГИСТИКА

Фирмата има добре изградена логистика

-          Офиси и конвенционални и хладилни  складове в големите градове на страната;

-          Микробуси и ванове за доставка на стоки, включително и под температурен режим;

-          Леки коли за търговските представители;

ERP система, която дава възможност на всички звена в компанията да работят в обща база данни в реално време. 
 
 
Нашите ценности